Posavsko štehvanje je tradicionalna etnološka prireditev ljubljanskega Posavja.

Fantje jezdijo na neosedlanih konjih in z železnimi kiji razbijajo lesen sod.

SOBOTA, 28. avgust 2021
SAVLJE, LJUBLJANA

KMEČKA STROJNA SKUPNOST SAVLJE-KLEČE | združenje

1/21